• Mednis /Tetrao urogallus/.
  • Melnais stārķis /Ciconia nigra/.