• Avozeta  /Recurvirostra avosetta/.
  • Reņģu kaija /Larus fuscus fuscus/.
  • Lielais dumpis /Botaurus stellaris/.
  • Jūras zīriņš /Sterna paradisaea/.
  • Terekija /Xenus cinereus/.