Krauķis. * + info.

Krauķis. * + info.

       Krauķis /Corvus frugilegus/. Rook. Saatkrähe. Räka. Künnivares. Гряч.

     Garums: 46 cm. 
     Balss: Aizsmacis \"kāā\" vai \"gag\".
     Barojas: Ar sliekām, graudiem, dažādiem bezmugurkaulniekiem. Kopumā vissēdājs.
     Biotops: Parki, dārzi, birzis, kapsētas, dažādi apstādījumi apdzīvotās vietās, pilsētās.
          Barojas uz laukiem, tīrumiem, pļavās, rugainēs,atmatās, jūrmalas liedagā, izgāztuvēs.
     Ligzdo: Kolonijās. Vienā kokā vairākas ligzdas, ko ikgadu atjauno.
         Sabiedrisks. Ligzdu daudzums kolonijās no 47-135.
         Pie ligzdām ļoti trokšņaini.
         Dējumā 2-7 olas. Gadā viens perējums. Pēc izpostīšanas perē atkārtoti.
         Ligzdguļi.
     Gājputns.
           
     Latvijā: Ligzdo 7000 - 9000 pāru. 
          Ligzdošanas kolonijas izvietotas g.k. valsts dienvidu un dienvidaustrumu daļā.
          Parasts ceļošanas laikā.
          Neliels skaits regulāri ziemo.
     Citur: Eiropā uz N sasniedz Zviedrijas vidieni un Somijas S daļu.
         Bet nav Spānijā, Portugālē un Vidusjūras reģionā.
         Ārpus Eiropas Turcijā, Aizkaukāzā, Vidusāzijā, Sibīrijas S daļā un Ķīnā.
     Ziemo: Eiropas populācijas ziemo kontinenta C daļā un Vidusjūras reģionā.

     Divas pasugas .
       Latvijā Corvus frugilegus frugilegus.
       Otra pasuga C.f.pastinator sastopama E Āzijā.