Meža zoss. *+info.

Meža zoss. *+info.

        Meža zoss /Anser anser/. Greylag Goose. Graugans. Grägäs. Hallhani roohani. Серый гусь.

     Garums: 75-90 cm, spārnu izpletums: 147-180 cm.
     Balss: Līdzīga mājas zosij. Lidojumā trīsbalsīgs \"ga-ga-ga\".
     Barojas: Pārtiek no augu valsts barības gan zemūdens, gan virszemes dzinumiem, arī saknītēm.
     Biotops: Niedrēm bagātas ūdenstilpnes.
     Ligzdo: Parasti nelielā niedru sausumā ar iespēju brīvi piepeldēt tai.
         Perē un audzē mazuļus abi vecāki.
         Dējumā 3-9 olas. Gadā viens perējums.
         Ligzdbēgļi.
     Gājputni.

     Latvijā: Samērā reta ligzdotāja un caurceļotāja.
         Skaits pamazām pieaug. 
         Arvien lielākā skaitā tiek uzskaitīta arī rudens migrācijā Papē.
         Domājams, ka atsevišķi īpatņi regulāri pārziemo rietumu Latvijas niedrāju ezeros,
         reizēm arī citur, kur atrodami neaizsalstoši ūdeņi. 
     Citur: Īslande, ziemeļu un centrālā Eiropa, Turcija un Vidusāzija līdz Ķīnas ziemeļaustrumiem.
        Ziemā daļa populācijas paliek ligzdošanas vietās, tomēr lielākā daļa putnu pārvietojas vairāk uz dienvidiem.
        Liela daļa Eiropas populācijas virzās gar Francijas piekrasti 
        un lielā skaitā koncentrējas Donjanas mitrājā Spānijas dienvidrietumos.
 
     Divas pasugas: A.a.anser - Islande, ziemeļu un centrālā Eiropa, 
             A.a.rubrirostris - no Turcijas pāri Vidusāzijai līdz ziemeļaustrumu Ķīnai.
             Latvijā Anser anser anser.