Mežirbe. * + info.

Mežirbe. * + info.

        Mežirbe /Bonasa bonasia/. Hazel Grouse. Haselhuhn. Järpe. Laanepüü. Рябчик.

   Garums: 35-37 cm, spārnu izpletums: 48-54 cm.
   Balss:Tēvi aktīvi dzied pāru veidošanas laikā rudenī un agrā pavasarī.
      Tas ir smalks trīszilbīgs svilpiens \"cīīīīīī-ciī-ci\'i\", kas tonāli līdzinās zeltgalvīša balsij.
      Mātej kluss \"cik cik cik\".
   Barojas: No zemsedzē atrodamās augu barības, arī kukaiņiem, tārpiem.
   Biotops: Lapu koku, jauktu koku mežos ar bagātu pamežu, lazdām.
        Labprāt strautu un upīšu tuvumā.
   Ligzdo: Dzīvo pa pāriem, kurus izveido jau rudenī.
       Ligzda ir vienkārša bedrīte pie kāda koka, vai krūma saknēm ar trūcīgu augu izklājumu.
       Dējumā 6-11 olas. Gadā viens perējums.
       Māte mazuļus vadā viena.
       Ligzdbēgļi.
   Nometnieks.

   Latvijā: Parasta ligzdotāja un nometniece dažādu mežu tipos. 
   Citur: No Centrāleiropas uz austrumiem pāri Eirāzijai līdz Tālajiem Austrumiem, Sahalīnai un Japānas ziemeļu daļai.

   Divpadsmit pasugas, no kurām Eiropā septiņas:
           B.b.styriaca - Juras kalni, Alpi, Ungārija, Slovākija un Polijas dienvidi.
           B.b.rhenana - Francijas ziemeļaustrumi, Luksemburga, Beļģija un Vācijas rietumi.
           B.b.rupestris - Vācijas dienvidi, Bohēmija un Sudetu kalni.
           B.b.schiebeli - Balkānu pussala.
           B.b.volgensis - Polija un Ukraina līdz Krievijas Eiropas daļas centram.
           B.b.bonasia – Skandināvijas dienvidi, Somija un Krievijas Eiropas daļas ziemeļi līdz Urāliem.
           B.b.griseonota - Zviedrijas ziemeļi.
   Par pasugām Latvijā:
     Iespējams, ka Latviju šķērso pasugu robeža.
     Pārsvarā sastopami īpatņi ar pelēcīgu muguru - Bonasa bonasia bonasia.
     Taču ir arī īpatņi ar olīvbrūnu muguru - iespējami Bonasa bonasia volgensis īpatņi.
     Pēdējās sastopamas g.k. valsts dienvidu daļā, bet ir arī citur.