Zivju gārnis. * + info.

Zivju gārnis. * + info.

         Zivju gārnis /Ardea cinerea/. Kolonija. Grey Heron. Graureiher. Häger. Hallhaigur. Серая цапля. 

    Garums: 90-98 cm, spārnu izpletums: 175-195 cm.
    Balss: Lidojumā skaļš un griezīgs \"krrav\". Kolonijā dažādas ķērcošas un rukšķošas skaņas.
    Barojas: Ar zivīm, sīkiem dzīvniekiem un kukaiņiem.
    Biotops: Dažādas iekšzemes ūdenstilpnes, arī jūras piekrastes. 
    Ligzdo: Mazos mežu puduros, kolonijās tuvu ūdenstilpnēm.
        Ligzdu no koku zariem, plakanu veido kokos, retāk niedrājā krūmu pudurī.
        Perē un par mazuļiem gādā abi vecāki.
        Dējumā 3-7 olas. Gadā viens perējums.
        Ligzdguļi.
    Gājputns. Siltākās ziemās daļa paliek Latvijā.
         
    Latvijā:Ligzdošanas kolonijas izkliedētas pa visu teritoriju. 
      Kopējais ligzdotāju skaits 1100 - 1500 pāru (BirdLife International 2007).
      Pēdējās desmitgadēs skaits pieaudzis.
      Samērā parasts caurceļotājs.
      Līdz pat 1980-to gadu sākumam zivju gārnis ka ziemotājs Latvijā nebija novērots .
      Nav precīzi zināms, kad pirmo reizi novērots ziemojošs putns, 
      taču var pieņemt, ka atsevišķu īpatņu ziemošana aizsākās 1980-to gadu beigās, 
      jo, piemēram, jau 1993.g. janvārī reģistrēti trīs novērojumi -
      Liepājā 4 īpatņi un pa vienam Kalvenes apkārtnē un Mērsraga jūrmalā.
      Lai arī bija vērojams ziemotāju skaita pieaugums, 1990-tajos gados to skaits vērtējams tikai kā „atsevišķi īpatņi”. 
      Krietni jūtamāks skaita pieaugums vērojams pēc 1999. g. un XXI gs. sākumā.
      Latvijā regulāri ziemo no dažiem desmitiem līdz vairākiem simtiem zivju gārņu-mazāk aukstās ziemās, vairāk siltās.
    Citur: Plaši sastopams Eirāzijā no Rietumeiropas līdz Mandžūrijai un Indijai, kā arī Āfrikā. 
    Ziemo: Populācijas ziemeļu daļas putni ir migranti, kas ziemo uz dienvidiem no Sahāras un Āzijas dienvidos.
        Daļa putnu tomēr paliek ziemot ligzdošanas apgabalos.

      Četras pasugas.
      Rietumu Palearktikā (t.sk. Latvijā) Ardea cinerea cinerea.
      Otra pasuga, kas sastopama Rietumu Palearktikā ir
            A.c.monicae - lokalizēta Mauritānijas piekrastes salās pie Bank d’Arguinas.