Dzērve. + info *

Dzērve. + info *

        Dzērve /Grus grus/. Common Crane. Kranich. Trana. Sookurg. Серый журавль.

        Garums: 110-120 cm, spārnu izpletums: 220-245 cm.
      Balss: Tālu dzirdams skanīgs duets \"klīīrr-klūūr. Ligzdas tuvumā klusināts \"krrk\".
         Baros ceļojot ļoti melodiska sasaukšanās.
      Biotops: Purvi, purvainas ezeru piekrastes, mitri meži.
          Ceļošanas, barošanās laikā atklāti lauki, tīrumi.
      Ligzdo: Uz saliņām purvu ezeriņos, slīkšņās.
          Ligzda ļoti sekla, sausiem augiem izklāta zemes iedobe.
          Dējumā 2 olas. Gadā viens perējums.

      Latvijā: Parasta caurceļotāja un samērā izplatīta ligzdotāja.
          Ligzdo 300 - 600 pāri. 
          Ligzdotāju skaits pēdējos gadu desmitos ir palielinājies.
          Vietām vasarā sastopami arī neligzdotāju bari (g.k. lielo purvu tuvumā) - domājams pārsvarā nepieauguši putni.
      Citur: Skandināvija, Austrumeiropa un tālāk uz austrumiem līdz Ķīnas ziemeļu daļai un Krievijas Tālajiem Austrumiem.
          Arī Turcijā un Aizkaukāzā. 
      Ziemo: Francijā, Apenīnu pussalā, NW un NE Āfrikā,
         Tuvajos Austrumos, Pakistānā, Indijā un Ķīnas dienvidos. 
     
    Ģeogrāfisku variāciju nav.