Ķīvīte. * + info.

Ķīvīte. * + info.

         Ķīvīte /Vanellus vanellus/. Lapwing. Kiebitz. Tofsvipa. Kiivitaja. Чибис.

    Garums: 28-31 cm, spārnu izpletums: 82-87 cm. 
    Balss: Riesta sauciens locīts \"kīi-viit\" vai \"kīi-vii-viit\".
       Teritoriālais sauciens \"kī-iuvī\". Uztraukumā \"ki-īvi\". Līdzīgi arī kontaktsaucieni ceļojot.
    Barojas: Pārsvarā ar sliekām.
    Biotops: Mitras pļavas un ganības, aramzeme, purvi. Retāk nolaisti zivju dīķi, izdedzināti niedrāji. 
    Ligzdo: Ligzda ir vienkārša bedrīte uz zemes, izklāta ar saknītēm un sausu zāli.
        Dējumā 2-5 olas. Gadā viens perējums, bet pēc izpostīšanas atkārtoti.
        Ligzdbēgļi.
    Gājputns.
 
    Latvijā: Parasta ligzdotāja un caurceļotāja. 
        Reti pārziemo.
    Citur: Izplatīta visā Eiropā un tālāk uz austrumiem Kazahijā.
        Sibīrijas dienvidu daļā, Mongolijā, N Ķīnā un Tālajos Austrumos.
        Sastopama arī Turcijā un NW Irānā.
    Ziemo: Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā, Tuvajos Austrumos un Ķīnā.
 
    Ģeogrāfisku variāciju nav.