Brūnspārnu ķauķis. * + info.

Brūnspārnu ķauķis. * + info.

      Brūnspārnu ķauķis /Sylvia communis/. Whitethroat. Dorngrasmücke. Törnsängare. Pruunselg-pöösalind. Серая славка.

    Garums: 14 cm. Slaids. 
    Balss: Dziesma īsa skarba \"viči-reči-riči-čuči\",
        kas seko klusai vienveidīgai stedzīgai čivināšanai, kas ne vienmēr dzirdama. 
        Uztraukumā vairākkārt atkārtots \"žek-žek-žek\".
    Barojas: Kukaiņi, kukaiņu kāpuri, zirnekļiem, rudenspusē ēd ogas.
    Biotops: Dažādi klaju vietu krūmāji, ūdenstilpņu kūmainās piekrastes.
         Dārzi, parki, ceļmalu dzīvžogi, krūmaini lapu koku un mežu klajumi.
    Ligzdo: Ligzda biezākā krūmiņā, vai biezā garā zālē.
        Parasti 50 cm. virs zemes.
        Tā ir irdena, no sausiem zāles stiebriņiem, izklājumā sīkas saknītes, dzīvnieku vilnas, augu pūkas.
        Dējumā 3-6 olas. Gadā divi perējumi.
        Ligzdguļi.
    Gājputns.
    Latvijā: Parasts un izplatīts ligzdotājs.
    Citur: Izplatīts visā Eiropā, izņemot tās tālākos ziemeļus un Islandi.
        Ārpus Eiropas NW Āfrikā, Turcijā, Aizkaukāzā.
        Nedaudz Vidējos Austrumos un Āzijā līdz Baikālam, Altajam un Tjanšanam 
        (joslā starp taigas zonas S malu un stepes zonas N malu). 
        Ziemo Āfrikā aiz Sahāras.

    Četras ne pārāk labi izteiktas pasugas.
         Latvijā Sylvia communis communis.