Erickiņš. * + info.

Erickiņš. * + info.

       Erickiņš /Phoenicurus phoenicurus/. Common Redstart. Gartenrotschwanz. Rödstjärt. Aed-lepalind. Горихвостка.

    Garums: 14 cm. Zvirbuļa lieluma slaids putns.
    Balss: Uztraukuma sauciens raksturīgs trīszilbīgs \"tuīit tik tik\".
        Dziesma sastāv no divām daļām: sākas ar melodisku \"tli tli tli tli\" vai \"dli dli dli dli\",
        frāžu virtene ar izteikti krītošu intonāciju.
    Barojas: Pārtiek no dažādiem kukaiņiem un to kāpuriem, retumis no ogām un nelieliem augļiem.
    Biotops: Sausi skraji priežu sili, meži. Dažādi parki, dārzi, viensētu pagalmi.
    Ligzdo: Vecu koku dobumos, būrīšos, ēku sienu spraugās, pažobelēs.
        Ligzda no zāles, sausām sūnām, saknītēm. Izklājumā vilna, putnu spalvas.
        Dējumā 2-8 olas. Gadā 1-2 perējumi.
        Ligzdguļi.
    Gājputns.

    Latvijā: Diezgan parasts ligzdotājs un caurceļotājs.
    Citur: Eiropa, NW Āfrika, Tuvie Austrumi, Kaukāzs, Centrālāzija.
        Sibīrijā līdz Baikāla ezeram.
    Ziemo: Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras.

    Divas pasugas.
         Latvijā Phoenicurus phoenicurus phoenicurus.