Lielā gaura. Sudrabkaija.

Lielā gaura. Sudrabkaija.

       LIELĀ GAURA /Mergus merganser/. Goosander. Gänsesäger. Storskrake. Jääkoskel. Большой крохаль.
       SUDRABKAIJA /Larus argentatus Pont/. Herring gull. Silbermöve. Gråtrut. Hõbekajakas. Cеребристая чайка.