Erickiņš /jaunais putns/.

Erickiņš /jaunais putns/.

              Erickiņš /Phoenicurus phoenicurus/. Common Redstart. Gartenrotschwanz. Rödstjärt. Aed-lepalind. Svart rödstjärt. Must-lepalind. Горихвостка.