Erickiņš /tēvs/.

Erickiņš /tēvs/.

                   Phoenicurus phoenicurus /Erickiņš/. Common Redstart. Gartenrotschwanz. Rödstjärt. Aed-lepalind. Горихвостка.