Zvirbuļu vanags. * + info.

Zvirbuļu vanags. * + info.

     Zvirbuļu vanags /Accipiter nisus/. Sparrowhawk. Sperber. Sparvhök. Raudkull. Ястреб перепелятник.

    Garums: 28-38 cm, spārnu izpletums: 55-77 cm.
    Balss: Uztraukumā pie ligzdas ass, ātrs \"kikkikkikk\"
       Riestu lidojumā mīksts \" ju-gju-gju-gju-gju\".
    Barojas: Galvenokārt zvirbuļa lieluma putni.
        Ziemā novērota ziemojošo mājas strazdu medības.
    Biotops: Dažāda vecuma un sastāva mežaudzes, kas mijas ar atklātām ainavām.
        Barojoties uzturas arī kultūrainavās.
    Ligzdo: Katru gadu jaunā ligzdā, ko būvē skujkokā uz zaļo un sauso zaru robežas.
        Parasti jaunā skujkoku mežā, reti lapkoku.
        Dējumā: 3-6 olas. Gadā viens perējums.
        Ligzdguļi.
    Nometnieks. Daļa migrē.

    Latvijā: Parasts ligzdotājs, tomēr ievērojami lielāks skaits caurceļo.
         Regulāri novērojams arī ziemā.
    Citur: Plaši izplatīts Rietumu Palearktikā un tālāk uz austrumiem līdz Mandžūrijai un Japānai.
    Ziemo: Ligzdošanas areālā, izņemot tā ziemeļu daļu.
        Migrāciju laikā notiek intensīva pārvietošanās visā areālā.
        Neliels ziemotāju skaits sasniedz arī Tuvos Austrumus un NE Āfriku.

    Latvijā Accipiter nisus nisus.