Prīkšķe.

Prīkšķe.

                 PRĪKŠĶE /Spatula querquedula/. Garganey. Knäkente. Ärta. Rägapart. Чирок-трескунок.