Gaišais ķauķis.

Gaišais ķauķis.

        GAIŠAIS ĶAUĶIS /Sylvia curruca/. Lesser Whitethroat. Klappergrasmücke. Ärtsängare. Väike-pöösalind.Славка-завирушка.